Om

Den här sidan kommer att vara en informationssida som vänder sig till föräldrarna i klass 2A. Jag kommer här att lägga upp veckobrev och datum för olika aktiviteter/händelser.

Bloggar fungerar som utmärkta verktyg för att samarbeta kring och diskutera olika skoluppgifter. Själva bloggskrivandet blir både en process där eleven utvecklar sitt skrivande och sin analytiska förmåga, samt en redovisningsform för läraren och föräldrar som följer bloggen. Med en blogg är det ganska enkelt för elever att publicera egna texter på internet och få en publik. Samtidigt blir läraren och klasskamraterna läsarna som kommenterar och uppmuntrar elevens skapande. Den egna webbpubliceringen gör ofta elever mer medvetna om viktiga frågor som källkritik, upphovsrätt, integritet och internetsäkerhet.

Vi har frågat berörda upphovsmän om lov att publicera deras material på vår blogg, även egna bilder används och har lov att publiceras.